สำนักงานอัยการจังหวัดเลย

                   รูปผู้บริหาร

       

      นายประสิทธิ   พรหมณะ

        อัยการจังหวัดเลย